Có được phép dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn mua của cơ quan thuế?

Doanh nghiệp có được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế sau khi sử dụng hóa đơn điện tử hay không là vướng mắc của một số doanh nghiệp. 

Về vấn đề này, ngày 23/07/2019, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Công văn số 57689/CT-TTHT trả lời thắc mắc này của doanh nghiệp.  

Theo đó, doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trước khi áp dụng hình thức hóa đơn mới này, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 32.

Dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn mua của cơ quan thuế có hợp lệ không?

Dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn mua của cơ quan thuế có hợp lệ không?

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng trả lời, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế và thực hiện thủ tục hủy hóa đơn giấy chưa dùng theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể:

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

Điểm c Khoản 1 Điều 21 Thông tư 39 hướng dẫn doanh nghiệp nếu không tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế thì căn cứ quy định tại Điều 29 cũng tại Thông tư này để tiến hành hủy hóa đơn. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh cần lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (trừ trường hợp là hộ, cá nhân kinh doanh), có biên bản hủy hóa đơn có chữ ký của các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải lập hồ sơ hủy hóa đơn gồm Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn, Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, Biên bản hủy hóa đơn, Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Hồ sơ này được lưu tại tổ chức kinh doanh, riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 2 bản để cơ sở lưu, đồng thời gửi lên cơ quan thuế quản lý trong vòng 5 ngày từ ngày hủy hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đến hết ngày ngừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, sau đó chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hình hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Như vậy, với những thông tin trên, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã có câu trả lời cho mình về việc có được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn mua của cơ quan thuế hay không?

Nguồn: Hóa đơn điện tử Einvoice.

Ngoài ra, để nhận được tư vấn chi tiết về phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Trụ sở chính: Số 11 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
label

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *