Hóa đơn điện tử có sai sót, doanh nghiệp nên xử lý như thế nào?    

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không tránh khỏi những sai sót khi tạo lập hóa đơn. Trường hợp này doanh nghiệp cần làm gì? Bài viết này sẽ giải đáp cho doanh nghiệp cách thức xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót như nào?

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập được quy định cụ thể như sau:

  • Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.  
  • Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng, cung ứng dịch vụ hay trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế: Nếu phát hiện sai sót thì hóa đơn đó chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hóa đơn điện tử sai sót được quy định cụ thể theo Thông tư 32.

Hóa đơn điện tử sai sót được quy định cụ thể theo Thông tư 32.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo từng trường hợp

Tiến hành chuyển đổi sang hóa đơn điện tử doanh nghiệp nên tham khảo 2 trường hợp trên để xử lý và vận dụng vào từng tình huống cụ thể của đơn vị mình.

Trường hợp 1

Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế.

Trường hợp sai sót này doanh nghiệp tiến hành:

  • Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự chấp thuận của bên bán và bên mua.
  • Hóa đơn sau khi hủy vẫn phải lưu trữ để phục vụ tra cứu của cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
  • Bên bán khi lập hóa đơn mới thay hóa đơn cũ sai sót thì trong hóa đơn mới cần kèm dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số, ký hiệu, ngày, tháng”.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Trường hợp 2

Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng người bán và người mua đã kê khai thuế. Với trường hợp này thì không được hủy hóa đơn sai mà bên bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và xử lý như sau:

  • Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.
  • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
  • Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu…

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-) bởi đây là căn cứ để bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh số thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào (nếu có). Như vậy, bài viết trên đây chúng tôi đã tổng hợp cho doanh nghiệp các trường hợp xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Hy vọng, với bài viết này doanh nghiệp sẽ không mất thời gian cũng như công sức khi xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*