Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã

Sai sót là hoàn toàn có thể xảy ra trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Với trường hợp phát hiện sai sót sau khi hóa đơn đã được cấp mã thì doanh nghiệp cần giải quyết ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp trả lời câu hỏi trên.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và hiện là văn bản pháp lý quan trọng về hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử có sai sót phải xử lý ra sao?

Hóa đơn điện tử có sai sót phải xử lý ra sao?

Xem thêm: Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 2019?

Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử đã được hệ thống của Tổng cục Thuế cấp mã nhưng phát hiện có sai sót thì cần được xử lý như quy định dưới đây để hợp pháp:

  • Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót:

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  • Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót:

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã:

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, khi phát hiện sai sót trên hóa đơn, doanh nghiệp thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 24: Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập của Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Với những thông tin trên, hy vọng đã giúp ích được cho các doanh nghiệp nắm rõ các quy định để có thể chủ động giải quyết một cách hợp lệ khi phát hiện sai sót trên hóa đơn.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *