Quy định các trường hợp hủy hóa đơn khi nào?

Các trường hợp hủy hóa đơn

Các trường hợp hủy hóa đơn sẽ tiến hành khi nào? Quy định các trường hợp hủy hóa đơn ra sao? Mẫu biên bản sử dụng đối với các trường hợp hủy hóa đơn mới nhất 2019. Tất cả sẽ có ngay trong bài viết này.

Hủy hóa đơn khi nào

Quy định các trường hợp hủy hóa đơn khi nào?

1. Quy định các trường hợp hủy hóa đơn

Các trường hợp nào được hủy hóa đơn

Quy định các trường hợp hủy hóa đơn.

Theo Khoản 2, Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, các trường hợp sau đây phải tiến hành hủy hóa đơn:

  • Các hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân đã được quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế). Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 19 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
  • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán thì sẽ được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Ngoài ra, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật kế toán, nếu không có quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiêu hủy.

Lưu ý rằng, các hóa đơn dù được quy định trong trường hợp phải hủy nhưng nếu là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn đối với hóa đơn viết sai:

  • Nếu hóa đơn đó chưa kê khai thì chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và không cần làm thủ tục hủy hóa đơn.
  • Nếu hóa đơn đó đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn mới chứ không cần hủy hóa đơn.

2. Mẫu biên bản sử dụng đối với các trường hợp hủy hóa đơn

Mẫu biên bản sử dụng đối với các trường hợp hủy hóa đơn

Mẫu biên bản sử dụng đối với các trường hợp hủy hóa đơn.

Với các trường hợp hủy hóa đơn, tổ chức, doanh nghiệp cần phải sử dụng tới mẫu biên bản hủy hóa đơn được đính kèm trong phần Phụ lục của Thông tư 39/2014/TT-BTC. 

Về mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2019 thì bạn có thể tham khảo theo mẫu bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số…/BBTHHĐ

Căn cứ nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày …/../…., chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA: Công ty ……………………………………………………………..

Địa chỉ:

Mã số thuế

Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: …………………………

BÊN BÁN: Công ty ……………………………………………………………..

Địa chỉ:

Mã số thuế

Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: …………………………

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc xin hủy hóa đơn GTGT như sau:

  1. Hủy hóa đơn số: …………. Do………….. phát hành ngày…………………..
  2. Hàng hóa ghi trên hóa đơn gồm:
TTTên hàng hóa / dịch vụĐơn giá tínhSLĐơn giáThành tiền
123456
Cộng tiền hàng:
Thuế xuất GTGT: ………………………… Tiền thuế GTGT: …………………….
Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………………Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………………

Lý do hủy hóa đơn: ………(viết sai đơn hàng, hai bên không thực hiện hợp đồng, …)

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở hủy hóa đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                   ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Trên đây, hoadondientu.edu.vn giới thiệu đến bạn các trường hợp hủy hóa đơn và mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2019.

Mọi thắc mắc về các trường hợp hủy hóa đơn hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Miền Bắc: 1900 4767

Miền Nam/Trung: 1900 4768

Website: https://einvoice.vn/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*