Có được viết tắt trên hóa đơn điện tử không

Tổng hợp những điểm đáng chú ý trong thông tư 68 về hóa đơn điện tử

13 Tháng Mười Hai, 2019 ChungNguyen 0

Gần đây có rất nhiều bài phân tích các đặc điểm của Thông Tư 68 về hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, phần lớn các bài viết đều khá rời rạc và không trình bày được đầy đủ thông tin cũng như tác động to lớn của Thông tư 68 đến quá trình triển khai hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp. Chính vì thế, đội ngũ phát triển nội dung của chúng tôi đã quyết định thực hiện một bài viết tổng hợp những điểm đáng chú ý trong thông tư 68 về hóa đơn điện tử. Chúng ta bắt đầu thôi.