Miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế dành cho những đối tượng nào?
description

Miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế dành cho những đối tượng nào?

Để đẩy mạnh và khuyến khích các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử, tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Chính phủ đã quy định 5 trường hợp được Tổng cục Thuế cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã.
Cục Thuế Hà Nội tiến tới đa dạng hình thức thu thuế điện tử, thu thuế không dùng tiền mặt
description

Cục Thuế Hà Nội tiến tới đa dạng hình thức thu thuế điện tử, thu thuế không dùng tiền mặt

Ngành thuế nói chung và Cục Thuế Hà Nội nói riêng đang đẩy mạnh thu thuế điện tử, thu thuế không dùng tiền mặt. Kết quả của chủ trương này là người nộp thuế có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để nộp ngân sách, thực hiện nghĩa vụ thuế. Để hiện đại
Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có nội dung về hóa đơn điện tử
description

Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có nội dung về hóa đơn điện tử

Tháng 6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) trong đó có Chương X về áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Luật Quản lý Thuế sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Chương