Tại sao doanh nghiệp vừa và nhỏ nên sử dụng hóa đơn điện tử?
description

Tại sao doanh nghiệp vừa và nhỏ nên sử dụng hóa đơn điện tử?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng nên tìm hiểu và áp dụng hóa đơn điện tử sớm nhất vì những
Hóa đơn điện tử có hủy hay sửa được không?
description

Hóa đơn điện tử có hủy hay sửa được không?

Khi đã lên 1 hóa đơn điện tử trong phần mềm lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì đó trở thành 1 hóa đơn hợp pháp. Hóa đơn điện tử đã lập có giá trị với doanh nghiệp, khách hàng và trước cơ quan thuế. Tuy nhiên, với một hóa đơn điện tử
Có các hình thức nào để gửi hóa đơn điện tử không có mã từ người bán sang người mua?
description

Có các hình thức nào để gửi hóa đơn điện tử không có mã từ người bán sang người mua?

Sử dụng hóa đơn điện tử cũng đồng nghĩa với việc cách khởi tạo, xử lý và ngay cả cách gửi hóa đơn cho khách hàng cũng sẽ không giống như phương thức truyền thống. Thay vì khách hàng phải đến lấy trực tiếp hay doanh nghiệp phải gửi chuyển phát hóa đơn cho khách
Giải đáp thắc mắc về hóa đơn điện tử
description

Giải đáp thắc mắc về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đã và đang được nhiều doanh nghiệp tìm hiểu và sử dụng. Đây là hình thức hóa đơn hiện đại, nhiều tiện ích nhưng vẫn chưa đạt mức phổ biến như kỳ vọng. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về loại hình dịch vụ này. Trong quá
TP.HCM: Gần 300.000 hóa đơn điện tử được cấp mã trong 4 tháng đầu năm 2019
description

TP.HCM: Gần 300.000 hóa đơn điện tử được cấp mã trong 4 tháng đầu năm 2019

Với chủ trương của Chính phủ về chuyển dịch từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong nền kinh tế cả nước, Cục thuế TP.HCM ghi nhận được những kết quả tích cực về tình hình áp dụng hóa đơn điện tử trong khối doanh nghiệp. Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính