Có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không ?
description

Có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không ?

Nhiều doanh nghiệp sau khi tìm hiểu nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc áp dụng hóa đơn điện tử đều thắc mắc việc sử dụng hóa đơn điện tử có bắt buộc tất cả các doanh nghiệp hay không? Lời giải sẽ có trong bài viết dưới đây! Hóa đơn điện tử là gì? Đối tượng