Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?   
description

Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?   

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/9/2018 quy định rõ ràng về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, hóa đơn điện tử bao gồm những loại hóa đơn nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp đầy đủ về các loại hóa đơn điện tử. Nghị định