Hàng khuyến mãi có cần xuất hóa đơn không?

Nội dung hóa đơn với hàng khuyến mãi

Bài viết giải đáp thắc mắc về xuất hóa đơn với hàng khuyến mãi mà kế toán cần lưu ý. Hy vọng rằng bài viết sau sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Hóa đơn là gì?

Tại Khoản 3, Điều 59, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ đã quy định cho bãi bỏ Khoản 2, Điều 35, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Quy định này đồng nghĩa rằng, quy định bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi HĐĐT chậm nhất vào ngày 01/11/2020 sẽ chính thức được bãi bỏ.

Thay vào đó, thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được chuyển sang ngày 01/07/2022.

Bên cạnh đó, tại Khoản 1, Điều 59, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ cũng khẳng định quan điểm khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin nên tiến hành chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn 01/07/2022 càng sớm càng tốt.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Tại Điều 60, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ đã hướng dẫn quy định xử lý chuyển tiếp như sau:

– Trường hợp các đơn vị kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử (từ này đến 30/06/2022) theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện về hạ tầng, công nghệ thông tin thì sẽ tiếp tục dùng hóa đơn đang sử dụng và thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT, Phụ lục IA, ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Cơ quan thuế sẽ xây dựng dữ liệu hóa đơn của cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

– Trường hợp các đơn vị kinh doanh mới thành lập từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30/06/2022, nếu cơ quan thuế có thông báo về việc thực hiện áp dụng HĐĐT thì các đơn vị kinh doanh nhận thông báo phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan thuế.

Riêng các đơn vị không đáp ứng đủ điều kiện cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin thì sẽ tiếp tục sử dụng hóa đơn đang dùng và phải tiến hành đầy đủ thủ tục gửi tới cơ quan thuế như đã nêu với trường hợp bên trên.

>> Tham khảo: Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT.

Ngoài ra, Chính Phủ cũng cho phép các đơn vị kinh doanh sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đăng ký hay đặt mua đến hết ngày 30/06/2022. Quy định này áp dụng với các doanh nghiệp đã thông báo, phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, đã đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/20/2020. Song song với đó, các đơn vị kinh doanh này phải thực hiện thủ tục về hóa đơn theo đúng quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

2. Xuất hóa đơn với hàng khuyến mãi

Quy định về xuất hóa đơn

Theo Khoản 9, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính, khi lập hóa đơn cho hàng khuyến mại, kế toán cần ghi rõ trên hóa đơn tên và số lượng hàng hóa, ghi chú rõ ràng là hàng khuyến mại, quảng cáo hãng hàng mẫu và tuân thủ các quy định về thuế GTGT.

Về phần thuế GTGT trên hóa đơn, theo Khoản 5, Điều 7, Thông tư 210/2013/TT-BTC, sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ dùng để khuyến mãi theo quy định pháp luật về thương mại, giá tính thuế sẽ được xác định bằng 0.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ sử dụng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo pháp luật về thương mại thì phải kê khai và nộp thuế như đối với các trường hợp tiêu dùng nội bộ.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Kế toán cần lưu ý phân biệt giữa hàng khuyến mại và hàng cho, biếu, tặng khi viết hóa đơn:

  • Hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo đăng ký với Sở Công Thương, Cục Xúc Tiến thương mại: Khi xuất hóa đơn giá tính thuế sẽ = 0.
  • Hàng cho, biếu, tặng khách hàng, nhân viên (Không phải đăng ký với Sở Công thương, Cục Xúc tiến Thương Mại): Khi xuất hóa đơn ghi giá bán, có thuế GTGT.

Thời điểm lập hóa đơn: Đối với hàng khuyến mãi là ngay thời điểm tặng hàng hóa, dịch vụ theo Công văn số 71608/CT-TTHT ngày 6/11/2017 của Cục Thuế TP hà Nội.

Có thể lập hóa đơn hàng khuyến mại chung với hóa đơn bán hàng thông thường không? Theo Công văn 4151/CT-TTHT ngày 10/5/2016 của Cục Thuế TP HCM, doanh nghiệp có thể lập riêng hoặc chung hóa đơn hàng khuyến mại và hóa đơn hàng hóa thông thường.

Nếu lập chung một hóa đơn, kế toán cần ghi tách thành 2 dòng: 1 dòng ghi hàng hóa, dịch vụ công ty cung cấp, 1 dòng ghi hàng hóa, dịch vụ khuyến mại. Kế toán có thể tham khảo mẫu hóa đơn lập chung cho hàng hóa bán thông thường và hàng hóa khuyến mại dưới đây để làm mẫu khi xuất hóa đơn.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính excel chi tiết nhất.

Tại Điều 18, Thông tư 39/2014/TT-BTC đã quy định những trường hợp giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng thì bên bán không nhất thiết phải xuất hóa đơn. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải lập và giao hóa đơn.

Bên cạnh đó, tại Phục lục 4, ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng quy định chi tiết các trường hợp bán hàng hóa không bắt buộc phải xuất hóa đơn. Bao gồm:

– Trường hợp hàng hóa được xuất để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu thì có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kèm theo lệnh điều động nội bộ;

– Trường hợp hàng hóa xuất để điều chuyển cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc (chi nhánh, cửa hàng ở địa phương khác,…) hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau;

– Trường hợp hàng hóa xuất cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng hoàn toàn có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và kèm theo lệnh điều động nội bộ;

– Trường hợp hàng hóa xuất nhằm bán lưu động có thể dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kèm theo lệnh điều động nội bộ;

– Các hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở nước ngoài chỉ cần lập Bảng kê chi tiết doanh số mua bán theo từng loại ngoại tệ. Lưu ý rằng, trường hợp phát sinh ngoại tệ ở trong nước thì bắt buộc phải lập hóa đơn theo quy định pháp luật;

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng không thu tiền.

– Trường hợp mua, bán vàng, bạc, đá quý của cá nhân và không sử dụng với mục đích kinh doanh thì chỉ cần lập bảng kê hàng hóa mua vào;

– Trường hợp các cá nhân, tổ chức không kinh doanh nhưng có góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH hay công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn chỉ cần là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản;

– Trường hợp các tài sản điều chuyển giữa những đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì các tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển chỉ cần có điều chuyển tài sản, kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản chứ không cần phải xuất hoá đơn.

Kết luận

Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel: 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*