Quy định thủ tục quyết toán thuế đối với các DN sáp nhập

Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Bài viết tổng hợp một số quy định về thủ tục quyết toán thuế đối với doanh nghiệp khi sáp nhập. Hy vọng rằng bài viết sau sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Thủ tục quyết toán thuế sáp nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi sáp nhập DN, các đơn vị kinh doanh cần phải lưu ý tuân thủ những quy định sau:

– Khi tiến hành sáp nhập DN, các công ty, đơn vị kinh doanh liên quan phải chuẩn bị đầy đủ hợp đồng sáp nhập, dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Theo đó, hợp đồng sáp nhập phải đáp ứng đầy đủ các nội dung cơ bản như: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập hay thời hạn thực hiện sáp nhập.

– Các thành viên, chủ sở hữu công hay hay các cổ đông của công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, điều lệ công ty nhận sáp nhập sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

– Khi tiến hành sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải được kèm theo hợp đồng sáp nhập. Theo quy định, hợp đồng sáp nhập phải được gửi tới tất cả các chủ nợ, đồng thời thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày thông qua sáp nhập.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

– Đối với trường hợp sáp nhập mà công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% – 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty sẽ phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập. Trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Lưu ý rằng, pháp luật nghiêm cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trong thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định việc khai quyết toán thuế TNDN sẽ bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm DN có quyết định thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hay chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng quy định: Đối với kỳ tính thuế năm cuối cùng của của các doanh nghiệp sáp nhập, nếu có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Tuy nhiên, kỳ tính thuế TNDN năm cuối cùng của doanh nghiệp sáp nhập không được vượt quá 15 tháng.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN đối với các DN sáp nhập sẽ được áp dụng theo Khoản 3, Điều 10 của Thông tư 156/2013 TT/BTC. Theo đó, các DN sáp nhập phải thực hiện quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 45, tính từ thời điểm có quyết định sáp nhập DN.

>> Tham khảo: Hóa đơn đầu vào ngày chủ nhật có hợp lệ không?

Như vậy, dựa vào các quy định trên có thể khẳng định: Các DN sáp nhập bắt buộc phải khai quyết toán thuế đến thời điểm sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, khi sáp nhập DN, các đơn vị kinh doanh cũng cần lưu ý rằng:

– Doanh nghiệp sáp nhập có trách nhiệm chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế tính tới thời điểm trước khi có quyết định sáp nhập.

– Trường hợp chưa hoàn thành nộp thuế thì các DN sáp nhập có trách nhiệm hoàn hết nghĩa vụ nộp thuế này.

2. Các bước nộp quyết toán thuế TNDN

Nộp quyết toán thuế TNDN

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Để có thể nộp quyết toán thuế TNDN qua mạng, bước đầu tiên bạn cần làm là mở trình duyệt (Coccoc, Google Chrome,..) rồi truy cập vào website https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Trên giao diện chính của trang Thuế điện tử, bạn chọn hệ thống thuế điện tử “DOANH NGHIỆP” để có thể tiến hành đăng nhập vào tài khoản của đơn vị mình.

Trường hợp doanh nghiệp của bạn chưa có tài khoản trên trang này thì có thể tiến hành đăng ký.

Tiếp sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra giao diện “ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG”, cần điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu:

+ Tên đăng nhập: Là mã số thuế của doanh nghiệp kèm với đuôi “-QL”.

+ Mật khẩu: Là mật khẩu doanh nghiệp đã mặc định dùng cho việc đăng nhập tài khoản.

+ Đối tượng: Chọn “Người nộp thuế”.

+ Mã xác nhận: Nhập lại mã đã được hệ thống cấp.

Cuối cùng, sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấn ô “Đăng nhập” để để có thể hoàn tất bước đăng nhập vào hệ thống.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Bước 2: Tải tờ khai thuế TNDN đã kết xuất XML lên hệ thống

Hiện nay, để nộp tờ khai quyết toán thuế online, thì việc quan trọng là bạn cần lập được tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN và tờ Kê khai phụ lục 03-1A/TNDN theo 1 trong 2 cách:

  • Lập tờ khai trực tuyến, trực tiếp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.
  • Lập tờ khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK (hỗ trợ kê khai).

Dù là chọn cách nào thì kết quả cuối cùng bạn vẫn phải tiến hành xuất kết tờ khai ở dạng XML để phục vụ cho việc nộp tờ khai thuế TNDN qua mạng.

Sau khi đã tạo lập đủ các tờ khai cần thiết, bạn tiến hành tải tờ khai lên trang thuedientu.gdt.gov.vn:

  • Trên giao diện trang chủ, bạn chọn chức năng “Khai thuế”, chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”.
  • Trên giao diện “Nộp tờ khai XML”, bạn nhấn vào ô “Chọn tệp tờ khai” để có thể tải tờ khai XML lên hệ thống.

Bước 3: Ký điện tử

Khi tờ khai đã được tải lên hệ thống, bạn nhấn chọn “Ký điện tử” trước khi nộp tờ khai.

Lưu ý rằng, muốn ký điện tử thành công, trước đó, bạn cần đảm bảo USB Token đã được cắm vào máy tính đang sử dụng để nộp tờ khai quyết toán thuế. Trường hợp nếu là lần đầu cắm thì bạn cần phải cài đặt chữ ký số vào máy tính để việc ký điện tử không bị gián đoạn.

Sau khi đã nhấn “Ký điện tử”, màn hình sẽ hiển thị ra cửa sổ “iHTKK”, bạn cần nhập đúng “Số PIN” rồi nhấn ô “Chấp nhận” để hoàn tất bước ký điện tử.

>> Tham khảo: Tổng hợp quy định về kê khai hóa đơn đầu ra.

Bước 4: Nộp tờ khai qua mạng

Sau khi đã ký điện tử thành công, bạn nhấn ô “Nộp tờ khai” để có thể gửi tờ quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế.

Đến đây thì nghiệp vụ nộp quyết toán thuế TNDN online đã hoàn tất. Song để chắc chắn bước nộp tờ khai qua mạng đã thành công, bạn có thể thực hiện tiếp bước kiểm tra lại việc nộp tờ khai.

Bước 5: Kiểm tra lại việc nộp tờ khai

Hiện nay, sau khi nộp tờ khai thuế TNDN qua mạng, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo xác nhận qua email tới người nộp thuế theo 2 bước như sau:

– Trong khoảng 15 phút sau khi bạn đã ký và nộp tờ khai thành công, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đã tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử tới người nộp thuế.

– Trong khoảng 1 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế tới người nộp thuế.

Việc kiểm tra thông báo này là hoàn toàn cần thiết với người nộp thuế, đặc biệt là thông báo có chấp nhận hay không tờ khai bạn đã gửi. Bởi chỉ khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế thì nghiệp vụ nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN của bạn mới thật sự thành công.

Với những trường hợp bị cơ quan thuế gửi thông báo không chấp nhận tờ khai quyết toán thuế TNDN thì cần phải tiến hành điều chỉnh lại hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại thông báo được nhận.

Kết luận

Để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*