Hướng dẫn các bước khắc phục lỗi không ký được giấy nộp thuế điện tử

Hướng dẫn khắc phục lỗi không ký được giấy nộp thuế điện tử

5 Tháng Hai, 2020 ChungNguyen 0

Lỗi không ký được giấy nộp thuế điện tử xuất phát từ vấn đề cài đặt java của máy tính mà người nộp thuế sử dụng. Theo đó, bản java mà máy tính người nộp thuế sử dụng chưa đúng chuẩn hoặc đã quá cũ, cần phải cập nhật phiên bản mới để có thể ký được giấy nộp thuế điện tử thành công.