Hóa đơn điện tử ra đời thay thế hóa đơn truyền thống.

Hóa đơn điện tử có khả năng tích hợp với phần mềm kế toán

23 Tháng Bảy, 2019 ChungNguyen 0

Bên cạnh những lợi ích thiết thực như lập hóa đơn, gửi hóa đơn, tối ưu khả năng lưu trữ… đặc biệt hơn cả tính năng tích hợp vượt trội, Hóa đơn điện tử có khả năng tích hợp với tất cả các phần mềm, hệ thống quản lý tại doanh nghiệp. Điển hình như việc tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán.