Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử bị Tổng cục thuế dừng hợp đồng trong trường hợp nào?
description

Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử bị Tổng cục thuế dừng hợp đồng trong trường hợp nào?

Nhà cung cấp hóa đơn điện tử để hợp pháp bắt buộc phải được Tổng cục thuế chấp thuận đề nghị ký hợp đồng. Tuy nhiên, một số trường hợp nhất định Tổng cục Thuế sẽ chấm dứt hợp đồng với đơn vị đó. Doanh nghiệp không đạt yêu cầu sẽ bị dừng hợp đồng
Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng năm 2019
description

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng năm 2019

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) tùy thuộc vào đối tượng khác nhau sẽ có phương pháp tính khác nhau. Hiện nay, có 2 cách tính thuế GTGT là: Phương pháp khấu trừ Thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Phương pháp khấu trừ thuế Với phương pháp này, đối tượng áp dụng