Hóa đơn điện tử có mã xác thực: Doanh nghiệp rủi ro về thuế bắt buộc sử dụng

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 được Bộ Tài chính ban hành

Theo quy định trong dự thảo Thông tư Nghị định 119, doanh nghiệp có hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn hoặc gian lận, trốn thuế… sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện lấy ý kiến, trường hợp doanh nghiệp có rủi ro về thuế sẽ không được sử dụng HĐĐT thông thường, mà phải chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế.

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 được Bộ Tài chính ban hành

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 được Bộ Tài chính ban hành

Vừa qua, dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP vừa được Bộ Tài chính đăng tải trên Cổng thông tin để tham khảo ý kiến của người dân, doanh nghiệp cũng như các bộ ngành, cơ quan nhà nước khác. Dự thảo đã bổ sung nhiều thông tin đáng chú ý về hóa đơn điện tử trong buôn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, trong đó có nội dung đáng chú ý về việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp vi phạm về sử dụng hóa đơn, gian lận thuế, trốn thuế.

Quy định áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp rủi ro về thuế

Khoản 7 Điều 12 Nghị định 119 yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp rủi ro cao về thuế.

Trên cơ sở tham khảo Bộ tiêu chí về lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế của Bộ Tài chính, Bộ tiêu chí và chỉ số lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế, Bộ tiêu chí và chỉ số phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tại Khoản 3 Điều 10 dự thảo thông tư hướng dẫn chia 2 trường hợp:

Trường hợp thứ nhất là các doanh nghiệp có hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn để trốn thuế, gian lận thuế và bị xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi đó; doanh nghiệp được cơ quan có liên quan thông báo cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở về việc có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Các doanh nghiệp thuộc diện trên không được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, bắt đầu từ thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành, đồng thời phải chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc các trường hợp rủi ro theo tiêu chí đánh giá rủi ro của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Vào ngày 15 hàng tháng, cục trưởng cục thuế sẽ ban hành quyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp thuộc diện này sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong 24 tháng liên tục. Hết thời hạn 24 tháng, nếu được cơ quan thuế xác định không còn thuộc trường hợp rủi ro và có đủ điều để sử dụng hóa đơn điện tử không mã, doanh nghiệp có thể đề nghị thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử và chờ xét duyệt.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*