Lập biên bản thu hồi hóa đơn cần chú ý gì?

Quy định về biên bản thu hồi hóa đơn.

Doanh nghiệp cần lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử trong một số trường hợp phát hiện sai sót. Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ phát triển nội dung từ hoadonxacthuc.com.vn. Hy vọng rằng bài viết sau sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Biên bản thu hồi hóa đơn được lập khi nào?

Sau khi đã nắm được việc lập biên bản để thu hồi hóa đơn điện tử là được phép, tuân thủ đúng quy định pháp luật thì bạn và doanh nghiệp cần phải quan tâm tới một số lưu ý khi lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, hợp pháp cho nghiệp vụ lập biên bản thu hồi hóa đơn của doanh nghiệp.

 • Tiêu thức ngày trên biên bản thu hồi hóa đơn cần phải trùng với tiêu thức ngày trên hóa đơn mới lập nhằm thay thế hóa đơn bị sai sót.
 • Biên bản thu hồi hóa đơn được lập phải phải thể hiện rõ lý do thu hồi vì đâu, măc sai sót gì; thu hồi hóa đơn số, ngày/tháng/năm, ký hiệu,…; xuất hóa đơn số, ngày/tháng/năm, ký hiệu,…
 • Sau khi đã lập xong biên bản thu hồi hóa đơn điện tử thì hai bên mua – bán phải ký số vào tiêu thức người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp lập biên bản thu hồi bản giấy thì cả hai bên bán và mua phải ký và ghi rõ họ tên của người đại diện pháp luật doanh nghiệp, đóng dấu xác nhận vào biên bản thu hồi hóa đơn rồi mới được xuất lại hóa đơn mới.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử có thu hồi được không? Để giải đáp thắc mắc này bạn có thể tham khảo những quy định liên quan đến hóa đơn nói chung và hóa đơn điện tử nói riêng trong Thông tư số 39/2014/ TT-BTC.

Theo đó, căn cứ vào Khoản 2, Điều 20, Thông tư số 39/2013/ TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định như sau: Đối với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho bên mua nhưng lại chưa tiến hành giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc hóa đơn đã lập và giao cho bên mua nhưng bên bán và bên mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sau sót sẽ phải hủy bỏ hóa đơn. Trước khi hủy bỏ, cả hai bên cần phải lập biên bản thu hồi để thu hồi hóa đơn đã lập. Quy định này cũng được áp dụng tương tự với cả hóa đơn điện tử.

Dựa vào quy định trên thì các tổ chức, doanh nghiệp cần phải tiến hành lập biên bản để thu hồi hóa đơn trong những trường hợp sau:

 • Hóa đơn đã lập và giao cho bên mua nhưng bên mua chưa giao hàng, cung ứng dịch vụ thì phát hiện sai sót.
 • Hóa đơn đã lập và giao cho bên mua, song cả hai bên bán – mua đều chưa kê khai thuế thì phát hiện sai sót.

Với cả hai trường hợp này thì sau khi đã tiến hành lập biên bản để thu hồi hóa đơn điện tử sai sót, các bên bán mua sẽ phải hủy bỏ hóa đơn sai sót này và tiến hành lập hóa đơn mới, kê khai theo số liệu chính xác của hóa đơn mới lập.

>> Tham khảo: Hóa đơn chuyển đổi có cần đóng dấu không?

2. Một số quy định về hóa đơn điện tử

Các quy định về hóa đơn điện tử

Từ 1/7/2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử. Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản pháp luật áp dụng khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp tham khảo danh sách các Thông tư, Nghị định sau:
Các Thông tư mới nhất về hóa đơn do Bộ Tài Chính ban hành:

Thông tư 78/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

Các Nghị định mới nhất do Chính Phủ ban hành:

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ.
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Các Luật do Quốc hội ban hành: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Một số Quyết định, Công văn: 

 • Quyết định 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Quyết định số 1421/QĐ-BTC Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
 • Công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử.
 • Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/6/2022: Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

1/7/2022 cũng là thời điểm nhiều văn bản pháp luật về hóa đơn chính thức hết hiệu lực, bao gồm:

Các Nghị định hết hiệu lực từ 1/7/2022:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP Ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010.

Các Thông tư hết hiệu lực từ 1/7/2022:

 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 01/06/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.
 • Thông tư số 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử.
 • Thông tư số 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

>> Tham khảo: Kiểm toán công trình xây dựng là gì và có vai trò như thế nào?

Các Quyết định hết hiệu lực từ 1/7/2022:

 • Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.
 • Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Quyết định số 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Quyết định số 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.

Kết luận

Để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*