Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có nội dung về hóa đơn điện tử

Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) quy định về hóa đơn điện tử tại Chương X

Tháng 6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) trong đó có Chương X về áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Luật Quản lý Thuế sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Chương X từ Điều 89 đến Điều 94 đã đưa ra nhiều quy định quan trọng về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử.

Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) quy định về hóa đơn điện tử tại Chương X

Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) quy định về hóa đơn điện tử tại Chương X

Xem thêm: Hóa đơn điện tử hợp lệ cần những gì ?

Dưới đây là tóm tắt các nội dung về hóa đơn điện tử được đề cập tại Luật này:

  • Quy định, giải thích về các khái niệm: hóa đơn điện tử, các loại hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
  • Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có điểm người bán phải lập hóa đơn điện tử theo đúng quy định để giao cho người mua không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
  • Quy định về các đối tượng sử dụng từng loại hình hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
  • Phân định dịch vụ về hóa đơn điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã miễn phí hoặc phải trả tiền, các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua tổ chức trung gian
  • Quy định trách nhiệm của các bên liên quan: cơ quan thuế, các doanh nghiệp, tỏ chức, các cơ quan cấp Bộ và cơ quan chức năng có liên quan trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử
  • Các loại chứng từ điện tử được quy định tại Luật này 

Đáng chú ý, những nội dung về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải được thực hiện chậm nhất không quá 2 năm từ ngày Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực – Đây là quy định được đưa ra tại Điểm 1 Điều 150.

Bên cạnh Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), những đơn vị, tổ chức đang tìm hiểu về hóa đơn điện tử có thể chủ động tìm hiểu hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan như: Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC cùng các công văn cơ quan thuế giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp để chủ động nắm thông tin và đưa vào áp dụng thực tế tại đơn vị mình. 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*