Không có ảnh

Những điều kiện bắt buộc cần đảm bảo để hóa đơn điện tử được cấp mã 

15 Tháng Bảy, 2019 ChungNguyen 0

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là một hình thức hiện đại, có khả năng ngăn chặn hóa đơn giả do mã xác thực được hệ thống của ngành thuế trực tiếp cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo hóa đơn được cấp mã, các doanh nghiệp sử dụng loại hình này cũng nên nắm được quy định về vấn đề này.