Những trường hợp nào phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?

Một số trường hợp không được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Hiện nay, hóa đơn điện tử đã được biết đến rộng rãi. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã có đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó, số lượng đơn vị triển khai hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế chiếm số lượng lớn. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp không được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

5 trường hợp phải ngừng dùng hóa đơn điện tử không có mã

Theo Điều 22 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, các trường hợp dưới đây phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;
  • Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Một số trường hợp không được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Một số trường hợp không được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Các trường hợp được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các đối tượng phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã nêu trên được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh nhưng cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời hạn bắt buộc hoàn tất chuyển đổi sang hóa đơn điện tử – ngày 01/11/2020 đã được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Thời gian không còn nhiều, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nên chủ động tìm hiểu về hình thức hóa đơn này. Bài viết này cũng hy vọng đã cung cấp thêm thông tin góp phần giúp toàn diện hơn nữa hiểu biết của doanh nghiệp, cá nhân về hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế nói riêng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*