100% doanh nghiệp sẽ chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế Hà Nội: Khẩn trương đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống

29 Tháng Năm, 2019 ChungNguyen 0

Cục Thuế Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc đưa hóa đơn điện tử vào thực tế đã thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết bao gồm: Tập huấn cho các doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT để sẵn sàng đưa HĐĐT áp dụng vào cuộc sống.