Quy định về hành vi sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp

Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được xác định dựa trên quy định tại Nghị định 119

Hóa đơn điện tử vốn đã được nhắc đến nhiều với khả năng hỗ trợ các cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong công tác quản lý, thanh-kiểm tra nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn được điện tử hóa, từ đó hạn chế hóa đơn điện tử bất hợp pháp, đem lại môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng hơn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh.

“Nhận diện” hành vi sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp

Theo Khoản 9 & 10 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp được xác định là những hành vi sau đây:

  • Không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử khi chưa có mã của cơ quan thuế để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế cho người mua sau khi có thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
  • Lập khống hóa đơn điện tử; dùng hóa đơn điện tử của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; lập hóa đơn điện tử phản ánh giá trị thanh toán thấp hơn thực tế phát sinh; dùng hóa đơn điện tử quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông

Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được xác định dựa trên quy định tại Nghị định 119

Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được xác định dựa trên quy định tại Nghị định 119

Tổng cục Thuế thực hiện công khai các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu.

Xác định hóa đơn điện tử bất hợp pháp

Hóa đơn điện tử không hợp pháp khi:

  • Thuộc các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp nêu trên
  • Không đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin
  • Không đáp ứng đầy đủ các quy định đã nêu trong Nghị định 119 tại: Khoản 5 Điều 4 và các Điều 6,7,8

Quý doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có quan tâm nên tìm đọc Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết về các quy định. Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 cũng đang được Bộ Tài chính soạn thảo và sớm ban hành. Trong thời gian chờ đợi Thông tư chính thức, các doanh nghiệp, đơn vị cũng có thể tham khảo dự thảo thông tư hiện đã được Bộ tài chính đăng tải: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*